Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.nesling.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie:

Nesling streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Nesling niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteiten van de informatie. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Nesling aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Nesling en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Nesling garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Nesling te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Nesling heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Nesling aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Nesling zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Nesling daar vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.